Jeśli znak towarowy dotyczy produktu wpływającego na zdrowie, odbiorcy wykazują wysoki poziom uwagi i są mniej skłonni do pomyłek – wynika z wyroku Sądu UE.

Spór dotyczył słownego znaku towarowego „BREZTREV”, zgłoszonego w 2019 r. przez koncern AstraZeneca do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Miał dotyczyć towarów z klasy 5, czyli preparatów i substancji farmaceutycznych.

Sprzeciw złożyła szwajcarska spółka Novartis AG, która doszukała się podobieństw tego znaku ze wcześniej zarejestrowanymi przez nią oznaczeniami „ONBREZ”, „DAYBREZ”, „BREZILIZER” i „BREEZHALER”. Jej stanowiska nie podzieliły ani EUIPO, ani izba odwoławcza tego organu. Spółka Novartis złożyła więc skargę do Sądu UE.

Konsumenci są mniej skłonni do pomylenia różnych wersji produktów farmaceutycznych wpływających na stan ich zdrowia

Sąd zgodził się z EUIPO, że człony „BREZ” lub „BREEZ” nie są odróżniające i dominujące. Podobieństwa wizualne i fonetyczne między znakami konkurentów ocenił jako niewielkie bądź niskie. Szczególnie ważne dla wyroku okazało się natomiast określenie właściwego kręgu odbiorców, który potencjalnie może być wprowadzony w błąd. Sąd uznał, że będzie on złożony zarówno z profesjonalistów wykonujących zawody medyczne, jak i z ogółu odbiorców. Uznał jednak, że cały krąg odbiorców wykaże wysoki poziom uwagi.

Taki wniosek podparł wcześniejszym orzecznictwem, zgodnie z którym konsumenci są mniej skłonni do pomylenia różnych wersji produktów farmaceutycznych wpływających na stan ich zdrowia. Ponadto często się zdarza, że znaki towarowe takich produktów są długie i złożone, a przez to trudne do zapamiętania. Co za tym idzie, „ogół odbiorców będzie zwracał dużą uwagę na znak towarowy umieszczony na produktach i dołoży szczególnych starań, aby nabyć produkt właściwy”. Sąd dodał, że zakup ten najczęściej odbędzie się w aptece, a konsument będzie kierował się radą medyka.

„Tym samym właściwy krąg odbiorców, nawet jeśli nie jest profesjonalny, nie przypisze tego samego pochodzenia handlowego towarom opatrzonym znakami towarowymi, które wykazują niski stopień podobieństwa wizualnego i fonetycznego oraz nie mają znaczenia koncepcyjnego, jak w niniejszej sprawie” – orzekł sąd, oddalając skargę Novartis AG. Podobnie rozstrzygnął spór między tymi samymi stronami o znak „BREZTRI” (sprawa T-175/22). ©℗

orzecznictwo

Wyrok Sądu UE z 15 marca 2023 r. w sprawie T-174/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia