Artykuły na temat: "postępowanie egzekucyjne"

20 lipca 2020 r.

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 5 [KOMENTARZ]

18 maja 2020 r.

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 3 [KOMENTARZ]

12 marca 2020 r.

Podział obowiązków w spółce nie wpłynie na odpowiedzialność za zadłużenie

15 kwietnia 2018 r.

Jak przedsiębiorca może bronić się przed nałożeniem grzywny przez inspekcję sanitarną