Artykuły na temat: "grzywna"

8 sierpnia 2020 r.

Prezes zarządu zapłaci grzywnę za zawarcie umowy o dzieło zamiast o pracę

13 lipca 2020 r.

Księgowemu za niewykonanie polecenia komornika grozi grzywna