Resort sprawiedliwości chce podjąć prace na poziomie legislacyjnym, technicznym i organizacyjnym w celu szerszej integracji eKRS z bazą PESEL - dowiedział się DGP.
Chodzi o to, żeby przykładowo sąd rejestrowy automatycznie otrzymywał informację, że członek zarządu spółki zmarł. Dzięki temu sąd od razu wiedziałby, że powinien wykreślić taką osobę z grona zarządzających daną spółką, bez konieczności składania wniosku przez pełnomocnika.