Na łamach DGP pisaliśmy, że coraz więcej instytucji finansowych dopytuje spółki oraz fundacje i stowarzyszenia (NGO) o rzetelność ich wpisów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Czy faktycznie istnieje taki kłopot? Z czego najczęściej wynika?
Tu nie chodzi tylko o instytucje finansowe, bo podmiotów zobowiązanych do weryfikacji swoich klientów zgodnie z procedurami AML/CFT (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu) jest więcej - zaliczają się do nich choćby doradcy podatkowi czy w niektórych wypadkach adwokaci i radcowie prawni. Ale faktycznie instytucje finansowe, w tym zwłaszcza banki czy domy maklerskie, z racji sprawowanego nad nimi nadzoru i ryzyka utraty zezwolenia podchodzą do tego tematu szczególnie poważnie.