Alicja Rytel, adwokat, PATPOL Legal Piróg i Wspólnicy
Przedsiębiorcy, który zamierzają rozpocząć działalność za granicą, często równolegle chcieliby również zarejestrować domenę przeznaczoną dla odbiorców na terytorium określonego kraju czy też domenę globalną (której końcówka nie wskazuje na kraj rejestracji, np. „com”, „net”). Może się zdarzyć, że domena najbardziej intuicyjna dla tego przedsiębiorcy będzie już zajęta. Chodzi tu zwykle o sytuacje, gdy domena zawiera nazwę przedsiębiorcy lub nazwę jednej z marek, którymi posługuje się w swojej działalności, a inny podmiot zajął ją, aby wykorzystać renomę. Nie oznacza to jednak, że domeny nie można już odzyskać i zarejestrować na swoją rzecz. Jeśli z okoliczności sprawy wynika, że rejestracja takiej spornej domeny została dokonana w nieuczciwym zamiarze, możliwe jest rozpoczęcie sporu polubownego przed międzynarodowym organem powołanym do rozstrzygania sporów domenowych. Trzeba jednakże pamiętać, że w takim przypadku warunkiem powodzenia w postępowaniu jest posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego.