Ministerstwo Zdrowia negatywnie rozpatrzyło dwie petycje, w których wnioskodawcy proponowali wprowadzenie ochrony dla farmaceutów oraz techników farmaceutycznych poprzez nadanie im statusu funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania czynności zawodowych.
Celem wniesionych petycji było zwiększenie bezpieczeństwa aptekarzy w związku z coraz liczniejszymi przypadkami agresji ze strony niektórych pacjentów. Jak informowaliśmy na łamach DGP, najwięcej takich konfliktów związanych jest z niechęcią do stosowania się przez część osób do obostrzeń sanitarnych - przede wszystkim do zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej. Część awantur związana jest również z kłopotami z realizacją e-recept bądź ważnością certyfikatu szczepień. Niektóre takie zdarzenia prowadzą nawet do rękoczynów.