Wniesiony do Sejmu bez żadnych konsultacji projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa koryguje też ustawę o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 261). Zmiany polegają na dodaniu przepisów umożliwiających premierowi wydawanie „w sytuacji kryzysowej” poleceń obowiązujących nie tylko organy administracji rządowej czy samorządowej, lecz także przedsiębiorców.
Okazja do wrzutek