Wspomniana kara została nałożona przez Komisję Europejską jeszcze w 2009 r. Sankcja związana była z nadużywaniem przez Intel pozycji dominującej na światowym rynku procesorów o architekturze x86, w okresie od października 2002 r. do grudnia 2007 r. Zdaniem KE Intel przyznawał rabaty dla czterech strategicznych producentów sprzętu informatycznego (Dell, Lenovo, Hewlett-Packard oraz NEC) pod warunkiem, że będą kupować u niego całość lub prawie całość potrzebnych im procesorów x86. Ukarana spółka płaciła też niemieckiemu dystrybutorowi urządzeń elektronicznych (Media Saturn Holding) za sprzedaż wyłącznie komputerów wyposażonych w mikroprocesory Intela. Antykonkurencyjne zachowanie miało przyczynić się do ograniczenia wyboru przysługującego konsumentom oraz zmniejszenia motywacji do innowacji.
Wskutek odwołania Intela sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten, wyrokiem z 6 września 2017 r. (C-413/14 P), przekazał Sądowi Unii Europejskiej sprawę do ponownego rozpoznania.