Produkty te mają m.in. wspomagać odchudzanie, rekonstrukcję warstw skóry, stymulować pracę mózgu, odwracać skutki starzenia się oraz działać antyoksydacyjnie. Komisja Europejska uznała, że spożycie ECGC w dużych dawkach może być jednak szkodliwe dla zdrowia konsumentów.
Konsultacje publiczne w sprawie projektu rozporządzenia mają zakończyć się 3 listopada 2021 r. Co ważne, jego obecna wersja nie przewiduje żadnego okresu przejściowego. Postanowienia rozporządzenia mają wejść w życie po 20 dniach od opublikowania go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – najprawdopodobniej w I kw. 2022 r.
Produkty zawierające ECGC: suplementy diety oraz napoje (z wyłączeniem naparów z zielonej herbaty przygotowanej w tradycyjny sposób i mieszczące co najmniej 0,12 g suchej masy ekstraktów z herbaty w 100 ml) będą mogły zawierać maksymalnie 800 mg ECGC w jednej porcji (np. w jednej tabletce).
Co więcej, na produktach będą musiały się pojawić dodatkowe ostrzeżenia: „Nie należy spożywać, jeżeli spożywasz już inne produkty zawierające zieloną herbatę”, „Nie powinien być spożywany przez kobiety ciężarne i karmiące piersią, oraz przez dzieci poniżej 18. roku życia”, „Zapoznaj się z lekarzem przed spożyciem niniejszego produktu, jeżeli masz problemy zdrowotne”, „Nie należy spożywać na czczo”.
Konieczność ograniczenia stosowania opisywanej substancji podyktowana jest wynikami analizy opublikowanej 18 kwietnia 2018 r. przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Stwierdzono w niej, że spożywanie zielonej herbaty jest uznawane za bezpieczne zgodnie z tzw. zasadą domniemania bezpieczeństwa. Czyli przy założeniu, że dzienne spożycie substancji zawartych w tym rodzaju herbaty nie przekracza 300 mg. Dlatego też problemy mogą pojawić się w przypadku zastosowania jej skondensowanych np. ekstraktów, gdzie niektórzy producenci potrafią prześcigać się w oferowaniu możliwie jak największych dawkach prozdrowotnych substancji. Badania wykazały, że spożycie powyżej 800 mg ECGC może prowadzić do uszkodzenia wątroby. ©℗