Artur Kalisiak, Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska
Po dziesięciu latach funkcjonowania na rynku usług transportowych system elektronicznego poboru opłat viaTOLL, do którego przyzwyczaił się każdy przewoźnik drogowy w Polsce, odchodzi do lamusa. System ten 30 września 2021 r. zostanie definitywnie wyłączony i od 1 października 2021 r. zastąpiony nowym systemem e-TOLL, za którego utworzenie i działanie odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa, co potwierdziła niedawno przewoźnikom Magdalena Rzeczkowska, szefowa KAS. W konsekwencji użytkownicy polskich dróg, których pojazdy podlegają obecnie obowiązkowej opłacie za przejazdy po wybranych odcinkach drogowych, zobowiązani są do rejestracji do tego czasu w nowym systemie e-TOLL. Co ważne, nie należy z tym czekać do 1 października. Przeniesienie się jest możliwe już teraz, czyli w okresie przejściowym, w którym oba wymienione systemy funkcjonują równolegle. Ci, którzy nie zmienią systemu na czas – a po dniu 30 września wyjadą na drogi objęte opłatami czy to bez rejestracji w nowym systemie, czy też bez włączonego urządzenia do naliczania opłat – ryzykują, że poniosą surowe kary.