Artur Kalisiak, Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska
Po dziesięciu latach funkcjonowania na rynku usług transportowych system elektronicznego poboru opłat viaTOLL, do którego przyzwyczaił się każdy przewoźnik drogowy w Polsce, odchodzi do lamusa. System ten 30 września 2021 r. zostanie definitywnie wyłączony i od 1 października 2021 r. zastąpiony nowym systemem e-TOLL, za którego utworzenie i działanie odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa, co potwierdziła niedawno przewoźnikom Magdalena Rzeczkowska, szefowa KAS. W konsekwencji użytkownicy polskich dróg, których pojazdy podlegają obecnie obowiązkowej opłacie za przejazdy po wybranych odcinkach drogowych, zobowiązani są do rejestracji do tego czasu w nowym systemie e-TOLL. Co ważne, nie należy z tym czekać do 1 października. Przeniesienie się jest możliwe już teraz, czyli w okresie przejściowym, w którym oba wymienione systemy funkcjonują równolegle. Ci, którzy nie zmienią systemu na czas – a po dniu 30 września wyjadą na drogi objęte opłatami czy to bez rejestracji w nowym systemie, czy też bez włączonego urządzenia do naliczania opłat – ryzykują, że poniosą surowe kary.
Wdrażając nowy system, polskie władze odchodzą tym samym od rozwiązań opartych na bramkach i łączności komórkowej na rzecz nowocześniejszych rozwiązań, wykorzystujących technologię pozycjonowania satelitarnego (podobnie jak np. system toll-collect w Niemczech). W opinii KAS nowy system ma być skuteczniejszy, bardziej przyjazny dla korzystających z niego przedsiębiorców i organów administracji, a jednocześnie łatwiejszy w obsłudze, w tym w przeprowadzaniu wszelkich modyfikacji, np. rozszerzających pobieranie opłat na nowo wybudowane drogi. Sęk w tym, że przystąpienie do systemu w ostatnich dniach może być jednak niełatwe.
Kto ma obowiązek
Przypomnijmy, że zobowiązani do uczestniczenia w systemie e-TOLL, a więc do ponoszenia opłat podczas poruszania się na płatnych odcinkach dróg krajowych oraz autostrad zarządzanych przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, są użytkownicy pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a ponadto użytkownicy autobusów, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Wśród zobowiązanych są zatem też samochody osobowe poruszające się wraz z przyczepą, jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony. Lista płatnych odcinków zamieszczona na stronie etoll.gov.pl obejmuje 706 fragmentów dróg o łącznej długości ok. 3676 km. Dla porównania łączna długość dróg krajowych to ok. 18 tys. km.
Jak krok po kroku przystąpić do systemu
Czynności, jakie musi przejść przedsiębiorca, który chce skutecznie korzystać z nowego systemu e-TOLL, można podzielić na kilka etapów:
KROK 1. Wybór urządzenia odpowiedzialnego za uiszczanie opłaty, czyli za przekazywanie danych GPS do systemu. Może to być OBU, ZSL lub aplikacja e-TOLL PL. Każde urządzenie ma swój unikatowy identyfikator biznesowy.
KROK 2. Rejestracja w nowym systemie poprzez założenie Internetowego Konta Klienta (IKK).
KROK 3. Zalogowanie się do założonego IKK i utworzenie konta rozliczeniowego.
KROK 4. Dodanie pojazdów do utworzonego konta.
KROK 5. Wybór formy finansowania konta rozliczeniowego. Może być to konto przedpłacone lub z odroczoną płatnością.
KROK 6. Przypisanie wybranych urządzeń pokładowych do pojazdu.
KROK 7. Prawidłowa aktywacja urządzenia pokładowego (OBU lub ZSL) lub uruchomienie ww. aplikacji e-TOLL PL.
Wybór urządzenia
Pierwszą zauważalną różnicą między nowym a starym systemem jest to, że w systemie e-TOLL to na barki przewoźników został przerzucony obowiązek wyposażenia pojazdów w odpowiednie urządzenia pokładowe, za pomocą których będzie pobierana nowa opłata. KAS, w przeciwieństwie do viaTOLL, w ramach e-TOLL nie oferuje bowiem urządzeń pokładowych, które można pobrać za kaucją i za które KAS ponosiłby pełną odpowiedzialność w przypadku awarii lub innych niepożądanych zdarzeń. Co więcej, okazuje się, że w nowym systemie to przewoźnik i kierowca będą odpowiadać za właściwe funkcjonowanie ZSL lub OBU. W praktyce kierowca będzie musiał bowiem nieustannie kontrolować, czy urządzenie działa prawidłowo, i naliczać opłaty, a także włączać je i wyłączać każdorazowo przed wjazdem i po zjeździe z odcinka drogi płatnej. W ocenie Związku Pracodawców Transport Logistyka Polska (TLP) jest to rozwiązanie niebezpieczne, w którym kierowca, zamiast skupić się na prowadzeniu pojazdu, będzie skupiał się na sprawdzaniu działania i ingerencji w ww. urządzenia oraz nowy system. To z kolei może generować liczne zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, np. wypadki drogowe, i z pewnością nie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Ponadto, jeśli urządzenie ulegnie awarii, będzie to problem po stronie przewoźnika.
KAS jest spokojny, a branża dostrzega problemy
W ocenie autora
Wydaje się, że przynajmniej w teorii czynności rejestracji nie powinny przysparzać problemów. Niestety praktyka już teraz wskazuje, że nie jest to takie oczywiste i wiele osób jest zaskoczonych liczbą niedociągnięć i braków oraz ich skalą, jeszcze na etapie przed wyłączeniem starego systemu viaTOLL.
Osobną kwestią jest obserwowany od kilku miesięcy rażący brak dostępności urządzeń OBU na polskim rynku. Ich producenci mają ogromne problemy z procesem produkcyjnym, m.in. z uwagi na zauważalny, szczególnie w dobie pandemii, brak części składowych tych urządzeń w postaci podzespołów, które pochodzą w przeważającej liczbie z rynków azjatyckich. Z docierających do nas od przewoźników informacji wynika, że mimo nawet najlepszych chęci i zdolności finansowych nie są w stanie zaopatrzyć się w odpowiednią liczbę OBU, mimo że KAS ogłasza, iż 16 września 2021 r. do e-TOLL dopuszczonych zostało 65 dostawców, którzy oferują ponad 270 typów urządzeń OBU i ZSL. Szkoda, że te skądinąd dobre wiadomości nie przekładają się w praktyce na możliwości zaopatrzenia przewoźników w ww. urządzenia. Wielu z nich właśnie z powodu braku urządzeń nie dokonało rejestracji.
Według danych KAS w połowie września 2021 r., a więc dwa tygodnie przed wyłączeniem viaTOLL, w systemie e-TOLL zarejestrowanych było ok. 250 tys. pojazdów (pod koniec września liczba ta sięgała 300 tys.). Jeśli jednak odnieść te dane do łącznej liczby ok. 1,5 mln pojazdów zarejestrowanych obecnie w viaTOLL i ok. 900 tys. pojazdów aktywnie użytkujących obecnie ten system – to można się zastanawiać, jakie są szanse na pełną rejestrację w e-TOLL wszystkich użytkowników na czas. Na to pytanie nie znajdziemy odpowiedzi. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, że z jakiegoś powodu setki tysięcy przewoźników, którzy nie dokonali rejestracji do tej pory, nagle, w ostatnich dniach działania viaTOLL zaczną masowo rejestrować się do nowego systemu e-TOLL. Wątpliwe jest, aby e-TOLL wytrzymał takie obciążenie.
Zdaniem Krajowej Administracji Skarbowej
KAS uspokaja, że wszystko jest przygotowane do wygaszenia systemu via-TOLL. Jak poinformowano na konferencji prasowej 24 września, liczba pojazdów rejestrowanych w nowym systemie szybko rośnie: do 23 września było ich już ponad 381 tys., w tym ok. 330 tys. ciężkich. Urządzenia są dostępne u ponad 64 operatorów, można wybierać aż spośród 384 ich modeli. Jeśli mimo to przedsiębiorca ma trudności z nabyciem urządzenia lub nie chce go kupować – może zainstalować bezpłatną aplikację. Do tej pory pobrano już 181 tys. aplikacji. Ponadto KAS poinformowała, że technicznie gotowy do świadczenia usług jest już system teleinformatyczny realizujący integrację danych i usług rejestracji klientów operatorów kart flotowych. Pierwsi klienci już się nawet zarejestrowali za pośrednictwem operatorów kart flotowych. Obecnie usługę taką oferuje kilkunastu operatorów: E100, AutoPay, Eurotoll, PLOSE, AS24, BP/AralCards, CircleK, DKV, EuroWag, LOGPay, Mercedes Card, MSTS, Shell, UTA.
JP
Surowe kary pieniężne
Za jazdę bez włączonego urządzenia i za brak rejestracji w systemie e-Toll przewoźnikom grożą wysokie sankcje:
• za niewykonanie obowiązku rejestracji: 1500 zł;
• za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd drogami płatnymi:
‒ 500 zł – w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy;
‒ 1500 zł – w pozostałych przypadkach.
©℗
Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka rodzajów urządzeń do uiszczenia opłaty za przejazd po drogach płatnych. Urządzenia można podzielić na trzy grupy:
 • OBU – są to przenośnie urządzenia pokładowe, które mogą być zasilane np. z gniazda zapalniczki, złącza OBD lub podłączane bezpośrednio do akumulatora; istnieje możliwość przenoszenia OBU pomiędzy pojazdami, oczywiście z każdorazowym wpisaniem odpowiednich danych pojazdu przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, brak zmiany danych pojazdu, skutkować będzie karą finansową nakładaną na kierowcę;
 • ZSL – te urządzenia są instalowane w pojeździe na stałe; nie ma możliwości ich przenoszenia z jednego pojazdu do drugiego i służą szeroko rozumianemu monitorowaniu pojazdów;
 • OBU/ZSL – tego typu urządzenie, w zależności od zastosowanego rodzaju zasilania i wyboru użytkownika może pełnić zarówno rolę OBU, jak i ZSL.
Nowością jest darmowa aplikacja e-TOLL PL, którą instaluje się na smartfonach. Aplikację można pobrać bezpłatnie w sklepach GooglePlay oraz AppStore. Jest obsługiwana przez system Android (min. 6.0, zalecany 11+) oraz IOS (13+).
Aplikacja
Jako nowe rozwiązanie KAS oferuje aplikację e-TOLL PL i jednocześnie zdecydowanie zachęca do korzystania z niej jako bezpłatnej alternatywy dla OBU i ZSL. W opinii KAS aplikacja ta jest najprostszym i najlepszym rozwiązaniem, stanowiącym narzędzie do uiszczania opłat drogowych. Przewoźnicy zgadzają się z taką opinią tylko w jednym, wąskim aspekcie: aplikacja jest wygodna i odpowiednia, ale jedynie dla okazjonalnych użytkowników dróg płatnych w Polsce, nie zaś dla osób zajmujących się zawodowo transportem i wykorzystujących nierzadko dziesiątki, jeśli nie setki pojazdów w jednym przedsiębiorstwie! A dodatkowo już na pewno nie jest bezpłatna dla użytkownika.
Aplikacja umożliwia realizację obowiązków przewoźników towarów wrażliwych w systemie SENT-GEO, ale uwaga: wymaga ciągłego przekazywania danych GPS do systemu, a więc musi pozostawać cały czas włączona w trakcie realizacji każdego przejazdu drogowego. Wymaga więc wyposażenia kierowców w odpowiednie smartfony, a następnie ponoszenia wysokich kosztów związanych z nieprzerwaną transmisją danych GPS. Ciekawe, ilu przewoźników spoza UE podróżujących przez Polskę zdecyduje się na wybór takiej aplikacji jako urządzenia do uiszczania opłaty drogowej.
Z informacji uzyskanych przez TLP wynika, że osoby, które mimo wszystko pobrały i próbowały testować ww. aplikację, zwracają uwagę na kilka podstawowych problemów, w tym na samoistne jej wyłączanie/rozłączanie się w momencie przychodzącego w tym samym czasie na smartfonie połączenia telefonicznego czy też na położenie przycisku włączania/wyłączania aplikacji tuż obok przycisku odbierania/kończenia połączeń telefonicznych. Niestety okazuje się więc, że nie jest to rozwiązanie właściwe dla przewoźników drogowych i ich kierowców.
Rejestracja
Posiadając urządzenie, w kolejnym kroku trzeba dokonać rejestracji w systemie. Zgodnie z wymogami ustawy właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu dokonując rejestracji, podaje m.in.: imię i nazwisko lub nazwę właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer PESEL, NIP, dane pojazdu samochodowego (numer rejestracyjny, określenie dopuszczalnej masy całkowitej, poziom emisji zanieczyszczeń [normy EURO], markę, model, rodzaje paliwa, rok produkcji, pojemność skokową silnika i maksymalną moc netto silnika, numer VIN), tryb wnoszenia opłaty elektronicznej oraz formę zabezpieczenia, jeżeli jest wymagane.
KAS przygotowała kilka możliwości rejestracji w systemie e-TOLL, a te podmioty, które jeszcze jej nie dokonały, nie powinny czekać do ostatniego dnia. Pierwsza, wskazywana możliwość to rejestracja online, na stronie internetowej etoll.gov.pl, poprzez:
 • login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna)
 • login i hasło lub
 • aplikację mObywatel.
Druga wskazywana możliwość to stacjonarne miejsca obsługi klienta e-TOLL.
Trzecia, wygodna możliwość, stosowana już w przypadkach innych systemów, to rejestracja za pośrednictwem wybranych operatorów kart flotowych. W praktyce dostawcy kart flotowych nie byli do tej pory w stanie zaoferować takiej usługi z uwagi na niejasne przepisy obligujące ich do ponoszenia dodatkowych kosztów na rzecz tzw. integratora systemu, czyli firmy wybranej w ramach przetargu przez KAS do obsługi i dostarczenia dostawców kart flotowych do systemu e-TOLL. Tak więc skorzystanie z tej możliwości było w chwili przygotowywania tego tekstu do druku wyłącznie teoretyczne, jak niestety większość aktualnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania nowego systemu.
W tym miejscu pojawia się jeszcze jedno niezrozumiałe rozwiązanie. Wspomniany integrator systemu narzuca na dostawców kart flotowych obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł od każdego pojazdu zgłoszonego przez nich do rozliczania w e-TOLL w imieniu przewoźnika. Dodajmy, że jest to problem jedynie wtedy, gdy zlecą taką usługę dostawcy kart flotowych, co do tej pory było dla nich bardzo wygodnym rozwiązaniem. Takiej opłaty przewoźnicy nie ponoszą natomiast w przypadku wyboru opcji płatności za pomocą karty kredytowej czy np. blikiem.
wAŻNE Rejestracja w systemie e-TOLL nie oznacza jednoczesnego wyrejestrowania użytkownika z systemu viaTOLL! W celu uniknięcia naliczania opłat w obu systemach równocześnie należy korzystać z urządzenia do uiszczania opłat tylko w jednym systemie.
Uproszczenia
Od 9 września 2021 r. KAS, w ramach kolejnej możliwości włączenia się do nowego systemu, wprowadziła również uproszczoną rejestrację w e-TOLL, która jest dostępna dla osób fizycznych lub jednoosobowych działalności gospodarczych. Szybszą rejestrację KAS oferuje użytkownikom logującym się profilem zaufanym: e-PUAP, mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. Oznacza to, że w praktyce taka rejestracja jest więc dostępna głównie dla przewoźników zarejestrowanych w Polsce. A tymczasem, zdaniem KAS, uproszczona rejestracja niesie ze sobą wiele korzyści, np.:
 • mniejszą liczbę przekazywanych danych (wystarczające jest wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru urządzenia pokładowego oraz adresu e-mail),
 • wprowadzone dane automatycznie są powiązane i następuje aktywacja urządzenia pokładowego w pojeździe,
 • użytkownik ma pełen dostęp do wszystkich funkcjonalności Internetowego Konta Klienta (IKK).
Niestety i tym razem dobre założenia nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości, obecnie użytkownicy skarżą się bowiem na ogromne trudności z dokonaniem rejestracji, na znaczną liczbę danych do przekazania, nieintuicyjny portal służący rejestracji czy zawieszanie się systemu rejestracji, powodujące konieczność powtarzania całego procesu od początku.
Konto rozliczeniowe
Użytkownik nowego systemu e-TOLL zobowiązany jest do wyboru jednego rodzaju konta do rozliczania płatności za przejazd, przy czym może być to konto przedpłacone lub konto z odroczoną płatnością. W przypadku wyboru konta przedpłaconego już na etapie rejestracji należy doładować je odpowiednią kwotą (minimalnie 20 zł) i z tego konta pobierane będą środki za poszczególne przejechane odcinki dróg płatnych. Natomiast w przypadku wyboru konta z odroczoną płatnością podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest do ustanowienia stosownego zabezpieczenia na koncie, w postaci wpłaty pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Do momentu zatwierdzenia pełnej dokumentacji w nowym systemie użytkownik będzie miał możliwość korzystania z e-TOLL w trybie konta przedpłaconego.
Postępowanie w razie awarii
A co, jeśli zdarzy się awaria systemu już w trakcie wykonywania przejazdu drogą płatną? Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w przypadku awarii urządzenia GPS, która trwa dłużej niż 15 minut, użytkownik jest zobowiązany do zjazdu z drogi płatnej lub do zatrzymania się w najbliższym, możliwym miejscu. Oznacza to, o czym było już wspominane na początku, że kierowca musi nieustannie obserwować urządzenie do poboru opłat i weryfikować, czy działa ono prawidłowo! Co więcej, kierowca powinien jeszcze obliczać czas awarii urządzenia i w zależności od tego, czy jest to mniej, czy więcej niż kwadrans, podejmować dalsze, wymagane ww. przepisami czynności. W tym miejscu należy powtórzyć, że w ocenie TLP jest to zupełnie nieuzasadnione narażanie kierowcy i innych użytkowników dróg na niebezpieczeństwo związane z rozpraszaniem uwagi kierowcy, który zamiast skupić się na prowadzeniu pojazdu, będzie musiał cały czas obserwować urządzenie do poboru opłat.
Na skutek licznych skarg i uwag przewoźników KAS przygotowuje zmianę ww. przepisów, która przewiduje, że w przypadku awarii użytkownik będzie miał możliwość opłacenia przejazdu bez jednoczesnego przekazania danych do systemu i kontynuacji jazdy bez działającego urządzenia GPS. W takiej sytuacji będzie musiał jednak najpierw zadeklarować planowaną trasę przejazdu. Niestety wyjątek ten ma dotyczyć jedynie wybranych, ściśle określonych stanów faktycznych, takich jak:
 • uczestniczenie pojazdu w akcji ratowniczej,
 • wykonywanie przewozu żywych zwierząt, mleka, lekarstw, towarów niebezpiecznych, betonu czy odpadów komunalnych,
 • przewóz osób autobusem.
Na przekazanie deklarowanej trasy przejazdu użytkownik będzie miał do trzech dni po jej zakończeniu.
Ulgi i zachęty: nawet 500 zł zwrotu
W ramach zachęty do jak najszybszej rejestracji w nowym systemie e-TOLL do końca września 2021 r. KAS oferuje 25 proc. zniżki w opłatach dla użytkowników. W praktyce oznacza to, że jeszcze przez kilka dni będą oni płacić 75 proc. obowiązujących aktualnie stawek za przejazdy.
Ponadto od 29 czerwca 2021 r. dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych wprowadzono możliwość skorzystania ze specjalnej ulgi dotyczącej e-TOLL. Ulga ta jest związana z wydatkami na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w ww. systemie i polega na możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego (ZSL) lub urządzenia pokładowego (OBU), a także opłat z tytułu umowy na obsługę ZSL albo OBU. Co istotne, do ulgi zaliczane są wydatki i opłaty netto, poniesione wyłącznie w 2021 r. Ulga wynosi maksymalnie 500 zł na każdy ZSL lub OBU (a zatem nawet jeżeli przewoźnik wyda na OBU więcej, np. 800 zł, to i tak będzie mógł odliczyć tylko 500 zł). Dodatkowo maksymalnym limitem dokonywania takich odliczeń jest kwota stanowiąca iloczyn 500 zł oraz liczby zakupionych ZSL lub OBU. Przy czym liczba ta nie może być większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 r. co najmniej jeden przejazd, za który podatnik uiścił opłatę elektroniczną z wykorzystaniem systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego.
Jak się rozliczyć z poprzednim operatorem
Jest jeszcze jedna ważna czynność, o której we własnym interesie nie powinni zapomnieć przedsiębiorcy: rozliczenie dotychczasowego konta w viaTOLL. W grę wchodzi m.in. zwrot nadwyżki wynikającej z salda rachunku, kaucji za viaBOX, zabezpieczenia finansowego, jakie wpłacili. W celu zamknięcia konta w obecnym systemie viaTOLL po 30 września br. i uzyskania zwrotu kaucji pobranej niegdyś za urządzenie viaBOX, należy przesłać jego zdjęcie z czytelnym numerem seryjnym na adres e-mail info@viatoll.pl lub kontakt@etoll.gov.pl. Następnie należy złożyć wniosek o zwrot środków lub ich przeksięgowanie do systemu e-TOLL.
Na takie rozliczenie i wystąpienie o zwrot pieniędzy użytkownicy mają tylko rok – do 30 września 2022 r. Po tym terminie wszelkie niewykorzystane środki na koncie starego systemu viaTOLL oraz kaucje za urządzenia viaBOX zostaną automatycznie przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego.
Czy to ma szansę się udać
Na opracowanie, przygotowanie, przetestowanie oraz wdrożenie nowego systemu e-TOLL Polska miała dużo czasu. Niestety większość przewoźników nie miała nawet szansy przeprowadzenia testów systemu z użyciem własnych pojazdów i urządzeń OBU lub ZSL, gdyż urządzeń tych nie było na rynku w liczbie umożliwiającej takie działania. Mimo licznych apeli polskich przewoźników o dokonanie kluczowych zmian w funkcjonowaniu nowego systemu KAS uruchomił e-TOLL w większości według własnych założeń. Skutkiem tego jest obecna sytuacja, w której na kilka dni przed wygaszeniem starego sytemu cały czas istnieje więcej wątpliwości, znaków zapytania i niedociągnięć niż gotowych rozwiązań, odpowiedzi i precyzyjnych informacji dla przewoźników drogowych oraz podmiotów z nimi współpracujących. KAS deklaruje, że w początkowej fazie działania systemu będzie z wyrozumiałością podchodziła do stwierdzanych naruszeń dotyczących poboru opłat. Jest to jednak marne pocieszenie, jeżeli z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można stwierdzić już teraz, że większość przewoźników, w tym tysiące zagranicznych, najzwyczajniej nie zarejestruje się w nowym systemie przed 30 września 2021 r., ponieważ nie zdąży, nie będzie wiedziała o takim obowiązku, nie dostanie OBU na rynku albo z innych przyczyn. A wówczas może się okazać, że zamiast właściwie funkcjonującego e-TOLL będziemy mieli do czynienia z istną katastrofą.
Czy obecnie pozostało jeszcze jakieś światełko w tunelu i wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany? Wszystkiego dowiemy się w najbliższych dniach.
Podstawa prawna
• ustawa z 6 maja 2020 r. – o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1087; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1005)