Za umożliwieniem funduszom inwestowania w mieszkania opowiada się m.in. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Odmienne stanowisko wcześniej prezentował Narodowy Bank Polski. Jak ustaliliśmy, obawy w tej kwestii ma też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Źródła zbliżone do UOKiK, który należy do zespołu ds. opracowania projektu, wskazują, że urząd co do zasady popiera inwestycje REIT-ów w nieruchomości komercyjne. Jego obawy dotyczą jednak możliwości dopuszczenia ich do rynku nieruchomości mieszkaniowych. UOKiK nie chce, by REIT-y na rynku mieszkaniowym zwiększyły presję cenową, co ograniczałoby dostępność mieszkań dla konsumentów, a także przyczyniało się do przegrzania rynku mieszkaniowego i korekty cyklicznej. – Mamy nadzieję, że pod nowym kierownictwem te argumenty zostaną usłyszane, minister Kornecka skupiała się na argumentach deweloperów i dotychczas te uwagi były przez nią lekceważone – mówi nasze źródło.