Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw rząd przyjął pod koniec kwietnia. Po weekendzie majowym jego tekst udostępniono na stronach Rządowego Centrum Legislacji i projekt trafił do Sejmu (nr druku 1145).
Przewiduje on m.in. uchylenie art. 15ze przewidującego abolicję czynszową. Zdaniem prof. Michała Romanowskiego z Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UW, adwokata i partnera w kancelarii Romanowski i Wspólnicy, jest to naturalne i jest konsekwencją wprowadzenia art. 15ze1, który uprawnia najemców do 80-proc. bonifikaty za czas lockdownu i 50-proc. przez trzy miesiące po jego zniesieniu. – Artykuł 15ze zresztą specjalnie dużo najemcom nie dawał, bo odpowiednie mechanizmy zawiera kodeks cywilny (art. 475 i 495) – zwraca uwagę ekspert.