Poprzednia wersja ustawy funkcjonuje od lipca 2020 r. Od tego czasu sytuacja przedsiębiorców uległa jednak znaczącemu pogorszeniu ze względu na wzrost zachorowań na koronawirusa i konieczność dużo bardziej dotkliwego ograniczania funkcjonowania kolejnych dziedzin gospodarki. Dlatego nowelizacja ma ułatwić przedsiębiorcom życie i uporządkować warunki, które muszą spełniać, aby otrzymać pomoc od państwa.
Projekt ustawy przewiduje usprawnienie procesu wydawania decyzji w zakresie udzielania pomocy publicznej. Rozszerzeniu ma ulec lista sytuacji, w której przedsiębiorca będzie mógł się odwołać w momencie, gdy rozstrzygnięcie będzie dla niego niekorzystne. Zmianie ulegnie sposób składania wniosku o udzielenie pomocy – będzie można to zrobić nie tylko w urzędzie i za pośrednictwem poczty, ale również przez formularz internetowy. Doprecyzowaniu mają ulec również kryteria, które powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną. Nowością będzie możliwość wykorzystania otrzymanych środków również na doradztwo, które ma pomóc w zaplanowaniu dalszych działań. Natomiast tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będzie można wykorzystać na przebranżowienie się. Ułatwieniem dla wyjścia z kryzysu ma być również wyłączenie środków otrzymanych w ramach pomocy spod egzekucji sądowej – chyba że zostały przyznane z naruszeniem prawa. Efektem wprowadzonych zmian ma być przede wszystkim łatwiejszy i skuteczniejszy proces udzielania pomocy przedsiębiorcom. ©℗