Już dotychczasowe p.z.p. zobowiązywało wykonawców do składania ofert (pod rygorem nieważności) w formie elektronicznej – dotyczyło to jednak wyłącznie postępowań powyżej progów unijnych. Poza tym w związku z pandemią część zamawiających dopuszczała także hybrydowe ofertowanie w formie elektronicznej (z ofertami podpisywanymi podpisem kwalifikowanym) w przypadku zamówień o wartościach poniżej progów.
Nowe przepisy zobowiązują wykonawców do posługiwania się wyłącznie ofertami elektronicznymi – już bez względu na wartość przedmiotu zamówienia. To oznacza zmianę zasad obowiązujących od 26 lat na mocy dotychczasowych regulacji (w tym: 16 lat – p.z.p. i 10 lat – ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 r.).