Mimo że największa liczba nowości znalazła się w przepisach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia postępowań dla zamówień o wartości krajowej, to nowe p.z.p. wprowadza także zmiany dla zamówień o większej wartości, choć trudno je odnaleźć po pobieżnym przejrzeniu ustawy. Niejednokrotnie rozstrzygną one kwestie interpretacyjne, które dotychczas nie zawsze były jednolicie ustalone przez orzecznictwo i doktrynę. Dlatego analiza przepisów regulujących kwestie proceduralne dotyczące stricte udzielania zamówień o wartości powyżej progu unijnego powinna być szczególnie skrupulata.

Doprecyzowanie w procedurze odwróconej