Wraz z początkiem roku weszły w życie nowe przepisy o zamówieniach publicznych. Choć większość ekspertów uważa je raczej za ewolucję wcześniejszych regulacji, to nie ulega wątpliwości, że jest to największa zmiana od 2004 r., kiedy to weszła w życie poprzednia ustawa – Prawo zamówień publicznych. Dlatego też tak wielu zamawiającym zależało na tym, by wszcząć przetarg przed końcem roku. Jeśli zdążyli, to mogą go prowadzić na podstawie wcześniejszych przepisów. Jeśli nie – to muszą stosować nową ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Zmieniać czy unieważniać?