Część klientów biur rachunkowych może w tym roku skorzystać z tej ulgi. Przedsiębiorcy muszą jednak spełniać odpowiednie warunki, które nie uległy zmianie. Na złożenie wniosku jest czas do 1 lutego br., bo ostatni dzień stycznia to niedziela i następuje przedłużenie na pierwszy dzień roboczy.

O płacenie niższych składek ZUS mogą starać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Ulga nie przysługuje osobom prowadzącym działalność pozarolniczą inną niż gospodarcza, np. działającym jako wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., wspólnikom spółek jawnych, komandytowych oraz partnerskich. Ponadto, aby skorzystać z tej ulgi, trzeba prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym i uzyskać z tej działalności w 2020 r. przychód nieprzekraczający 120 000 zł ‒ jeśli działalność prowadzona była przez cały rok. Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność tylko przez część roku, to limit uzyskanych przychodów jest proporcjonalnie niższy. Kolejny warunek to niepodleganie w 2020 r. ubezpieczeniom z tytułu innej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Poza tym może skorzystać tej z ulgi przedsiębiorca, który rozlicza się w formie karty podatkowej i nie mógł korzystać ze zwolnienia VAT.
Nie mogą z małego ZUS plus skorzystać ci, którzy wykonywali w ramach prowadzonej działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy tych samych prac, które wykonywane były wcześniej w ramach stosunku pracy (w 2020 r. lub w 2021 r.). O mały ZUS plus w 2021 r. nie mogą też ubiegać się ci, którzy spełniają warunki do skorzystania z preferencyjnych zasad oskładkowania określonych w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Jeśli przedsiębiorca nie korzystał w 2020 r. z małego ZUS plus, to musi dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA. Następnie musi ponownie zgłosić się do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA (składki społeczne i składka zdrowotna) lub ZUS ZZA (tylko składka zdrowotna) – z odpowiednim kodem (05 90 lub 05 92). ©℗
MagSob
Podstawa prawna
• art. 18c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1291)