Izabela Rakowska-Boroń: szkolenia

18 lipca 2008 r.

"Fundusz Pracy sfinansuje bezrobotnemu studia podyplomowe"