Anna Puszkarska: stosunek pracy

25 lutego 2010 r.

Zatrudnienie na czas określony u przedsiębiorcy nie może być dłuższe niż dwa lata