W tym upatruje szansę na realizację swoich postulatów. Zdobywając 8-10 procent poparcia, będzie można wymusić na nowym parlamencie konkretne reformy w zamian za poparcie dla pojedynczych projektów ustaw proobywatelskich.

Polityk przebywa dziś na Śląsku, gdzie będzie rozmawiał z górnikami o sytuacji w kopalniach. Wczoraj rząd poinformował o przekazaniu spółce Silesia udziałów w Kompanii Węglowej. Ma być to recepta na uzdrowienie sytuacji w górnictwie. Rząd zamierza stworzyć na podstawie spółki Silesia koncern energetyczno-paliwowy. Jego skład miałyby wejść zarówno kopalnie, jak i spółki energetyczne.

Zdaniem Pawła Kukiza pierwszym krokiem ochrony polskiego górnictwa powinny być decyzje rządu w sprawie pakietu klimatycznego, który należy wypowiedzieć. Dopiero potem można myśleć o restrukturyzacji.