Jak informuje Radio Kraków właśnie pod Tatrami Paweł Kukiz mówił o swojej strategii zmian w Polsce jeśli wygra wybory. Silna władza prezydencka, nowa konstytucja i jednomandatowe okręgi wyborcze.

Te ostatnie, zdaniem polityka, pomogą w związaniu polityków z wyborcami. Parlamentarzyści będą się czuli odpowiedzialni przed tymi, którzy na nich głosowali i będą w stosunku do nich lojalni. Paweł Kukiz podkreśla, że w obecnym systemie politycznym to wodzowie partii wskazują, kto ma być u władzy.

- De facto kilka osób w Polsce rządzi państwem - zaznaczył.

Paweł Kukiz podczas spotkania w mieszkańcami w kinie Sokół podkreślał również, że tak naprawdę przez ostatnie 25 lat żadna z partii nie zrealizowała swoich obietnic. Za jałmużnę można uznać na przykład obietnice dodatków na dzieci przy systemie podatkowym zabierającym większość dochodów.

Mówiono również o potrzebie gruntownych zmian w systemie sprawiedliwości w Polsce. Paweł Kukiz mówił, że obecnie jest to raczej wymiar niesprawiedliwości a sędziów niższego szczebla powinni wybierać mieszkańcy danego regionu, a nie Krajowa Rada Sądownicza.

Paweł Kukiz wspomniał m.in o rosnącym długu publicznym obecnie sięgającym po 80 tysięcy złotych na każdego obywatela. Apelował o radykalne zmiany w przeciwnym wypadku młodzi ludzie bez perspektyw w Polsce dalej będą wyjeżdżać z kraju na emigrację zarobkową. Na spotkanie w Zakopanem przyszło około dwustu osób.