Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek tłumaczył na środowym posiedzeniu połączonych sejmowych komisji środowiska i samorządu, że utworzenie takiej bazy danych ma pozwolić na ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów komunalnych odbieranych m.in. od właścicieli nieruchomości. Zapowiedział, że ruszyć ma ona pod koniec stycznia 2018 r. W pierwszej kolejności ma ona pozwolić na rejestrację firm odpadowych. Mazurek dodał, że będzie ona uzupełniana o kolejne moduły i funkcjonalności.

BDO oprócz rejestru posiadaczy odpadów i gromadzenia danych o odpadach, pochodzących m.in. ze sprawozdań marszałków województw posiadać ma również moduł ewidencji odpadów.

Ewidencja odpadów ma być dodatkowym narzędziem dla Inspekcji Ochrony Środowiska w walce z "szarą strefą" w gospodarce odpadami.

W bazie BDO będą gromadzone informacje m.in. o: wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach, zużytym sprzęcie elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz odpadach z nich powstających. Znaleźć się też tam mają również dane nt. osiąganych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu.

Uszczelnieniu systemu ma pomóc też wprowadzenie "kart przyjęcia odpadów". Każdorazowo potwierdzać będzie ona przyjęcie odpadów komunalnych oraz ich masy. Taką kartę będą musieli posiadać kierowcy transportujący odpady komunalne.

Karta przyjęcia odpadów zastąpi tzw. kartę zbiorczą, która była wypełniana raz w miesiącu. Obecnie nie jest wymagane, aby zbiorcza karta przekazania odpadów była okazywana przez kierowcę uprawnionym służbom w trakcie ich transportu.

Według ministerstwa obecna sytuacja powoduje liczne patologie, ponieważ niektóre firmy odbierające odpady potwierdzają fikcyjne przetwarzanie odpadów, a później porzucane są w lasach czy wyrobiskach.

Zgodnie z projektem nowe wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. (PAP)

autor: Michał Boroń