Artykuły na temat: "wspólnicy"

30 września 2018 r.

Sąd uchyli uchwałę podjętą z wyraźnym zamiarem pokrzywdzenia wspólnika

2 marca 2018 r.

Jak spółka może się bronić przed pozwem partnera pozbawionego prawa reprezentacji [WZÓR ODPOWIEDZI NA POZEW]

2 marca 2018 r.

Ewidencja udzielonej przez wspólnika pożyczki odbywa się za pomocą konta Pozostałe rozrachunki