Odpowiada dr Marcin Borkowski, radca prawny w GWW.
Kwestii tej dotyczył wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 12 czerwca 2018 r. (sygn. akt I AGa 97/18). W stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy doszło do licytacji udziałów spółki z o.o.