Odpowiada dr Marcin Borkowski radca prawny w GWW
Wyjaśnijmy, że przeniesienie części majątku spółki dzielonej może nastąpić na już istniejącą spółkę lub na nowo zawiązaną. Spółka nowo zawiązana, powstała w związku z podziałem, wstępuje w te prawa i obowiązki spółki dzielonej, które są określone w planie podziału. W takim przypadku mamy więc do czynienia z sukcesją uniwersalną częściową, ponieważ wstąpienie w prawa i obowiązki spółki dzielonej dotyczy jedynie tych składników wyszczególnionych w planie podziału, które są przenoszone do spółki, które je przejmuje. Stwierdzono to w wyroku Sądu Najwyższego z 14 maja 2021 r. (sygn. akt IV CSKP 50/21).