Artykuły na temat: "nieruchomość"

26 czerwca 2017 r.

Czy budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków może być zwolniony z podatku od nieruchomości

Reklama