Artykuły na temat: "kultura historia"

24 września 2018 r.

Wobec mjr. Dekutowskiego sąd orzekł siedmiokrotną karę śmierci. Prośby o ułaskawienie zostały odrzucone