W środę kolejne posiedzenie rządu. Rada Ministrów zajmie się granicami, finansami publicznymi i polityką rolną. Będzie też mowa o czterech rządowych projektach i nowym dodatku do pensji wysokości 1000 zł brutto. Jaki jest szczegółowy harmonogram posiedzenia rządu? Czym zajmą się ministrowie 19 czerwca 2024 r.?

Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie rządu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że najbliższe posiedzenie rządu odbędzie się w środę, 19 czerwca 2024 r. Będzie to już kolejne czerwcowe posiedzenie Rady Ministrów. Rząd rozpocznie obrady o godzinie 11:00.

Cztery rządowe programy i nowy dodatek

W programie środowego posiedzenia aż cztery projekty przygotowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Chodzi o rządowe programy dofinansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pracowników pomocy społecznej, pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Proponowany w projektach ustaw dodatek do pensji ma wynieść 1000 zł brutto i obowiązywać od 1 lipca 2024 r.

Jaki jest harmonogram posiedzenia rządu zaplanowanego na 19 czerwca 2024 r.?

Porządek zaplanowanego na 19 czerwca 2024 r. posiedzenia rządu przedstawia się następująco:

  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Wnioskodawca: Minister Obrony Narodowej,
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC49). Wnioskodawca: Minister Finansów,
  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027" (ID37). Wnioskodawca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (ID35). Wnioskodawca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" (ID36). Wnioskodawca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" (ID39). Wnioskodawca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (IC4). Wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • sprawy bieżące.