Prezydencki projekt ustawy na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i handel w niedziele – to tylko niektóre ze spraw, którymi mają zająć się posłowie podczas pierwszych czerwcowych obrad. Już 12 czerwca rozpocznie się kolejne emocjonujące posiedzenie Sejmu X kadencji. Czym jeszcze zajmą się posłowie? Co będzie się działo w tym tygodniu na Wiejskiej?

Kiedy odbędą się najbliższe obrady Sejmu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że najbliższe obrady rozpoczną się już w środę, 12 czerwca 2024 r. Będzie to 13. posiedzenie Sejmu X kadencji. Zaplanowano je na trzy gorące sejmowe dni. Posłowie spotkają się 12, 13 i 14 czerwca 2024 r. Początek obrad przewidziano na środę, 12 czerwca, na godzinę 10:00.

Bezpieczeństwo i handel w niedzielę

W planach obrad 13. posiedzenia Sejmu pierwsze czytanie aż pięciu ustaw.Wśród nich prezydencki projekt ustawy na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Jego celem jest, jak czytamy w uzasadnieniu, "wzmacnianie systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze militarnym, jak i pozamilitarnym odnoszącym się do realizacji zadań przez organy państwa odpowiedzialne za kierowanie bezpieczeństwem narodowym". Będzie także mowa o handlu w niedzielę, a ściślej o projekcie, który zakłada zmianę obowiązujących ograniczeń. Przygotowana przez posłów Polski 2050 Szymona Hołowni nowelizacja zwiększa liczbę niedziel handlowych z siedmiu w roku do dwóch w miesiącu, proponuje 200 proc. wynagrodzenia za pracę w niedzielę i wzbudza sporo społecznych emocji.

Poselskie projekty dotyczące podatków

W sejmowym harmonogramie także dwa poselskie projekty dotyczące podatków. Pierwszy, dotyczący zmiany ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ma na celu wprowadzenie dodatkowych stawek podatku w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w krótkim okresie czasu od ich zakupu. Drugi, przygotowany przez Konfederatów, to projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Dotyczy on uchylenia jednej z przesłanek nierozpoczynających lub zawieszających bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Jaki jest plan 13. posiedzenia Sejmu RP?

Porządek obrad 13. posiedzenia Sejmu RP przedstawia się następująco:

 • Pierwsze czytanie, przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (druk nr 405) – uzasadnia Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Siewiera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Paprocka,
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy (druk nr 384) – uzasadnia poseł Ryszard Petru,
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druk nr 351) – uzasadnia poseł Mirosław Suchoń,
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druk nr 419) – uzasadnia poseł Dorota Olko,
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (druk nr 386) – uzasadnia poseł Przemysław Wipler,
 • Przedstawiony przez Ministra Infrastruktury dokument: Informacja z wykonania w 2023 roku programu wieloletniego pn.: "Program ochrony brzegów morskich" oraz harmonogram prac na rok 2024 wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (druki nr 298 i 338) – wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk,
 • pytania i informacje w sprawach bieżących.

O kolejności rozpatrywania punktów porządku dziennego zadecyduje, bezpośrednio przed posiedzeniem, Marszałek Sejmu w konsultacji z Konwentem Seniorów.

Czym jeszcze zajmą się posłowie podczas 13. posiedzenia Sejmu?

Jak wynika z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP, porządek dzienny 13. posiedzenia Sejmu może zostać uzupełniony o:

 • Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z przygotowywaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 roku (druk nr 347) – sprawozdawca poseł Danuta Jazłowiecka,
 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 296) – sprawozdawca poseł Mariusz Witczak,
 • Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 378),
 • Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych.