Egzamin ósmoklasisty 2024 odbędzie się od 14 do 16 maja, a wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Ile trwają egzaminy? Kiedy będą wyniki? Oto najważniejsze informacje. Przypominamy, że po egzaminach w naszym serwisie znajdziecie arkusze CKE i proponowane odpowiedzi.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest od 2019 roku. Ma związek z reformą szkolnictwa, która zlikwidowała gimnazja i przywróciła 8-letnią szkołę podstawową.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2024

W pierwszej kolejności, 14 maja, uczniowie przystąpią do egzaminu z języka polskiego o godzinie 9:00. Egzamin potrwa 120 minut. W następnym dniu, tj. 15 maja, czeka ich egzamin z matematyki, który rozpocznie się o godzinie 9:00 i będzie trwał 100 minut. 16 maja natomiast, o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z języka obcego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego). Egzamin potrwa 90 minut.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przypomina, że uczniom, którzy mają prawo do dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty, czas pracy nad poszczególnymi arkuszami może być przedłużony o maksymalnie: 60 minut dla egzaminu z języka polskiego, 50 minut dla egzaminu z matematyki, oraz 45 minut dla egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych (po ich udokumentowaniu np. zwolnieniem lekarskim), nie będą mogli przystąpić do egzaminu ósmoklasisty 2024 w terminie głównym, będą mieli możliwość napisania go w terminie dodatkowym. Komisja ustaliła daty na drugi tydzień czerwca 2024 roku: 10 czerwca (poniedziałek) - egzamin z języka polskiego; 11 czerwca (wtorek) - egzamin z matematyki; 12 czerwca (środa) - egzamin z języka obcego nowożytnego.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024?

Uczniowie poznają swoje wyniki i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 lipca. Dotyczy to zarówno tych, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym, jak i dodatkowym.

Czy egzaminu ósmoklasisty 2024 można nie zdać?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla uczniów kończących edukację na poziomie podstawowym, zarówno dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, jak i dla uczniów szkół artystycznych, których program nauczania odpowiada klasie VIII. W przeciwieństwie do matur - egzamin ósmoklasisty nie jest egzaminem, którego można nie zdać - wyniki są wyrażane w punktach, które mają znaczenie w procesie rekrutacji do szkoły średniej, jednak nie istnieje minimalny wynik, który ucznia zmuszałby do powtarzania ostatniej klasy szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Arkusze CKE i odpowiedzi z wszystkich przedmiotów

Każdego dnia egzaminu ósmoklasisty 2024 CKE będzie publikować na swoich stronach internetowych arkusze egzaminacyjne z odpowiedniego przedmiotu. 14 maja pojawi się arkusz z języka polskiego, 15 maja – z matematyki, a 16 maja będziemy mogli zapoznać się z arkuszem CKE z języka obcego.

Wraz z przekazaniem arkuszy egzaminacyjnych do szkół, udostępnimy je również na naszych stronach internetowych. W dedykowanych artykułach opublikujemy arkusze z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Od razu po udostępnieniu arkuszy, nasi eksperci przystąpią do rozwiązywania zadań. Dzięki temu będziecie mieli możliwość sprawdzenia proponowanych przez nas odpowiedzi do wszystkich zadań z egzaminu ósmoklasisty 2024. Serdecznie zapraszamy do korzystania już teraz!