Trwają ostatnie powtórki przed egzaminem na zakończenie szkół podstawowych. W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty 2024 uczniów czeka test z języka polskiego. Gdzie znaleźć arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat? Jakie zagadnienia i umiejętności będą sprawdzane? Jakie lektury obowiązują?

Kiedy egzaminy ósmoklasisty 2024? Harmonogram i czas pracy

Pierwszy egzamin odbędzie się już we wtorek 14 maja. Tego dnia o godz. 9:00 uczniowie rozpoczną test z języka polskiego – na rozwiązanie zadań z arkusza przewidziano 120 minut. 15 maja o godz. 9:00 rozpocznie się test z matematyki. Tym razem uczniowie będą pracować krócej, bo tylko przez 100 minut. Najmniej czasu – 90 minut – przewidziano na rozwiązanie arkuszy z języków obcych nowożytnych. Ten egzamin zostanie przeprowadzony 16 maja o godz. 9:00. Większość ósmoklasistów będzie rozwiązywać testy z języka angielskiego.

Jakie wymagania na egzaminie z języka polskiego 2024?

Ogólne i szczegółowe wymagania oraz zagadnienia egzaminacyjne zamieszczono w przedmiotowych informatorach oraz aneksach CKE. Podczas tegorocznych egzaminów obowiązują wymagania egzaminacyjne, przyszłoroczne testy zostaną już oparte o pełne wersje przedmiotowych podstaw programowych. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego sprawdza umiejętności ujęte w czterech głównych kategoriach:

 • kształcenie literackie i kulturowe – przykładowe wymaganie: "uczeń rozróżnia gatunki epiki, liryki i dramatu",
 • kształcenie językowe – przykładowe wymaganie: "uczeń rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny, naukowy, publicystyczny",
 • tworzenie wypowiedzi – przykładowe wymaganie: "uczeń odróżnia przykład od argumentu",
 • samokształcenie – przykładowe wymaganie: "uczeń rozwija umiejętność krytycznego myślenia".

Arkusz egzaminacyjny składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Uczniowie będą również redagować wypowiedź pisemną na jeden z dwóch wybranych tematów. W tym roku do wyboru będzie rozprawka lub opowiadanie. W treści wypowiedzi pisemnej uczniowie będą odwoływać się do wybranej lektury obowiązkowej.

Lista lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty 2024

Zgodnie z Aneksem do "Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego (lata 2022/2023 i 2023/2024)" w zadaniach egzaminacyjnych będzie sprawdzana treść i problematyka następujących lektur:

 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna,
 • Aleksander Fredro, Zemsta,
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII,
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec,
 • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość),
 • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę,
 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik,
 • Juliusz Słowacki, Balladyna,
 • wiersze wybranych poetów.

Podczas pisanie egzaminu uczeń może również odwołać się do treści lektur obowiązkowych, które umieszczono w podstawie programowej, ale które nie zostały objęte wymaganiami egzaminacyjnymi:

 • wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego,
 • wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie Adama Mickiewicza,
 • Ignacy Krasicki, Żona modna,
 • Sławomir Mrożek, Artysta,
 • Stefan Żeromski, Syzyfowe prace,
 • Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Egzamin ósmoklasisty 2024: Gdzie szukać arkuszy CKE z poprzednich lat?

Arkusze egzaminacyjne, informatory przedmiotowe, aneksy i dodatkowe materiały znajdują się m.in. na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Testy z języka polskiego na egzamin ósmoklasisty z trzech poprzednich lat wraz z zasadami oceny rozwiązania zadań można sprawdzić pod adresami:

Informacje o szczegółowych wynikach egzaminu wraz z zaświadczeniami zostaną przekazane do szkół do 3 lipca 2024.