Po pierwszym tygodniu matur większość uczniów ma już za sobą komplet obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym. W drugim tygodniu odbędzie się część egzaminów z przedmiotów dodatkowych oraz języków obcych na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Jak wygląda harmonogram matur na najbliższy tydzień?

Matura 2024: Kiedy odbyły się pierwsze matury na poziomie rozszerzonym?

Pierwsze egzaminy na poziomie rozszerzonym odbyły się w zeszłym tygodniu. W drugim dniu matur (środa) po południu przeprowadzono egzaminy na poziomie rozszerzonym z łaciny i kultury antycznej oraz języków: kaszubskiego i łemkowskiego. W piątek 10 maja odbył się egzamin z wiedzy o społeczeństwie oraz języka niemieckiego (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

Drugi tydzień matur 2024. Kiedy kolejne egzaminy z języków obcych?

W poniedziałek 13 maja o godz. 9:00 odbędzie się egzamin, w którym – jak podaje CKE – weźmie udział 69,8 proc. absolwentów 2024, a dokładnie 183 688 osób. Mowa o maturze z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Tego samego dnia o godz. 9:00 odbędzie się egzamin z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym. Do egzaminów z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przystępują obowiązkowo absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych.

We wtorek 14 maja o godz. 14:00 rozpoczną się matury z języka rosyjskiego – na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Na środę 15 maja o godz. 14:00 przewidziano egzaminy z języka francuskiego – na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. W piątek 16 maja o godz. 14:00 odbędą się jeszcze egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.

Kiedy matura rozszerzona z matematyki, chemii, geografii, biologii?

Harmonogram egzaminów dojrzałości z przedmiotów dodatkowych (poza językami obcymi) w drugim tygodniu matur prezentuje się następująco:

  • 13 maja (poniedziałek), godz. 14:00 – matura z filozofii, poziom rozszerzony,
  • 14 maja (wtorek), godz. 9:00 – matura z biologii, poziom rozszerzony,
  • 15 maja (środa), godz. 9:00 – matura z matematyki, poziom rozszerzony,
  • 16 maja (czwartek), godz. 9:00 – matura z chemii, poziom rozszerzony,
  • 16 maja, godz. 14:00 – matura z historii muzyki, poziom rozszerzony,
  • 17 maja (piątek), godz. 9:00 – matura z geografii, poziom rozszerzony.

Jak podaje CKE, udział w egzaminie z matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało w tym roku 72 614 uczniów (27,6 proc. absolwentów 2024, Formuła 2023). Dużym zainteresowaniem cieszy się również matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Do udziału w tym egzaminie zgłosiło się 23,5 proc. tegorocznych absolwentów – 61 788 uczniów (Formuła 2023). Maturę z biologii – jako przedmiot dodatkowy – będzie zdawać 43 476 osób, czyli ok. 16,5 proc. absolwentów. Deklarację udziału w egzaminie z chemii na poziomie rozszerzonym wyraziła grupa 21 485 osób, czyli ok. 8,2 proc. uczniów.

Ile egzaminów na poziomie rozszerzonym trzeba zdawać w 2024?

Tegoroczni maturzyści muszą przystąpić obowiązkowo do min. 1 egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przez siebie przedmiotu. Jak podaje CKE, taką opcję (1 egzamin) wybrała największa grupa maturzystów – 37,1 proc. Obowiązkowe jest przystąpienie do egzaminu, natomiast sam egzamin nie posiada określonego progu zdawalności. Jest to jedno z kluczowych ułatwień, będących skutkiem obowiązujących wymagań egzaminacyjnych. W przyszłym roku powróci już obowiązkowy próg zdawalności na poziomie 30 proc. Z obowiązku przystąpienia do min. 1 egzaminu z przedmiotu dodatkowego są zwolnione osoby, które mogą przedstawić dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W tym roku uczniowie mogą wskazać od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych, które chcą zdawać na maturze. Opcję maksymalną, czyli przystąpienie do 6 matur na poziomie rozszerzonym zadeklarowało w tym roku ok. 0,1 proc zdających. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych posłużą głównie w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe.