Za nami trzeci z obowiązkowych egzaminów pisemnych, do których przystąpili tegoroczni maturzyści. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusze, które najdziecie w niniejszym tekście. Do arkuszy zasiadła już też współpracująca z nami anglistka, która przygotuje propozycje odpowiedzi z angielskiego.

Przypomnijmy, że arkusze egzaminacyjne z angielskiego składają się z czterech części, które sprawdzają umiejętność rozumienia ze słuchu i tekstów pisanych, znajomości środków językowych orz umiejętność wypowiedzi pisemnej.

Jak dokładnie wyglądają tegoroczne arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego? Centralna Komisja Egzaminacyjne opublikowała już arkusze, które znajdziecie poniżej.

Arkusze egzaminacyjne z angielskiego na poziomie podstawowym

Arkusze CKE z angielskiego w formule 2023:

ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / CKE

Arkusze CKE z angielskiego w formule 2015:

ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / CKE

Matura 2024: Odpowiedzi z języka angielskiego na poziomie podstawowym

W tej obecnej nad arkuszami egzaminacyjnym siedzi już współpracująca z nami nauczycielka angielskiego, która pracuje nad propozycjami odpowiedzi. Proponowane odpowiedzi z angielskiego będziemy sukcesywnie zamieszczać tekście, który znajduje się tu:

Matura 2024. Angielski na poziomie podstawowym [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI]

Matura 2024. Co jeszcze warto wiedzieć o maturze z angielskiego?

Dzisiejszy egzamin maturalny z języka angielskiego odbył się na poziomie podstawowym. Był to egzamin obowiązkowy, a angielski jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym.

W tym roku zdawanie egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 97,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, czyli blisko 256,8 tys. osób.Wraz z tegorocznymi maturzystami, egzamin ten zdawali także abiturienci z wcześniejszych roczników. Łącznie mówimy więc o 270,5 tys. maturzystów, którzy zadeklarowali w 2024 roku chęć zdawania egzaminu z angielskiego na poziomie podstawowym.