Matura z angielskiego na poziomie podstawowym dobiegła końca. To już trzeci obowiązkowy egzamin pisemny, do którego przystępowali maturzyści. O godzinie 14.00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze egzaminacyjne, które znajdziecie w poniższym tekście. Zaraz po publikacji arkuszy do zadań usiadła współpracująca z nami anglistka. W tekście znajdziecie propozycje przygotowanych przez nią odpowiedzi.

Z informacji podanych przez CKE wiemy, że podstawowymi umiejętności, które należy wykazać podczas egzaminu maturalnego z angielskiego są m.in. te dot. zakresu struktur gramatycznych, a więc: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, reagowania na wypowiedzi i ich przetwarzanie. Ale jak dokładnie wyglądały arkusze egzaminacyjne?

Matura z angielskiego 2024. Co znajduje się w arkuszach egzaminacyjnych?

Arkusz egzaminacyjny z angielskiego składa się z czterech części, które sprawdzą:

 • Umiejętność rozumienia ze słuchu;
 • Umiejętność rozumienia tekstów pisanych;
 • Znajomości środków językowych;
 • Umiejętność wypowiedzi pisemnej.

Co wiemy więcej?

Dzięki informatorom oraz aneksom dostępnym na stronach CKEpoznaliśmy listę szczegółowych zagadnień oraz zakres struktur gramatycznych, które mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych. Wiemy więc, że na maturze z języka angielskiego mogliśmy spodziewać się zadań sprawdzających następujące kompetencje maturzystów:

 • Rozumienie wypowiedzi – matura z języka angielskiego sprawdzi, czy maturzysta rozumie wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, które wypowiadane są w naturalnym tempie i standardowej odmianie języka. Maturzysta powinien także wykazać się zrozumieniem wypowiedzi pisemnych.
 • Znajomość środków językowych – maturzysta powinien posługiwać się w miarę rozwiniętym zasobem środków leksykalnych, ortograficznych, gramatycznych i fonetycznych.
 • Tworzenie wypowiedzi – matura z języka angielskiego ma potwierdzić, że uczeń samodzielnie tworzy spójne, proste, logiczne i w miarę płynne wypowiedzi ustne, a także proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne.
 • Reagowania na wypowiedzi – egzamin z angielskiego sprawdzi, czy maturzyści potrafią uczestniczyć w rozmowie, reagować ustnie zarówno w typowych, jak i nieco bardziej złożonych sytuacjach oraz reagować na nie pisemnie.
 • Przetwarzania wypowiedzi – matura z języka angielskiego sprawdzi, czy maturzyści potrafią zmienić formę przekazu ustnego lub pisemnego.

A jak dokładnie wyglądają dzisiejsze arkusze egzaminacyjne?

ARKUSZE egzaminacyjne z angielskiego na poziomie podstawowym. Matura 2024

Arkusze CKE z angielskiego w formule 2015:

ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / CKE

Arkusze CKE z angielskiego w formule 2023:

ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI] / CKE

Matura 2024: Język angielski, poziom podstawowy. ODPOWIEDZI

Zaraz po opublikowaniu arkuszy CKE z angielskiego do zadań zasiadła współpracująca z nami nauczycielka angielskiego, która przygotowała dla was propozycje odpowiedzi. Proponowane odpowiedzi z angielskiego znajdują się poniżej.

 • Arkusz A
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadania 1 i 2 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Angielski na poziomie podstawowym – formuła 2023 – wersja A. Zadanie 3 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 4 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 4 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 5 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 5 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 5 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 5 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 6 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 6 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 7 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 8 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 9 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 10 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 11 / Inne
 • Arkusz B
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 1 i 2 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 3 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 4 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 4 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 5 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 6 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 6 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 7 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 8 / Inne
ikona lupy />
Matura 2024. Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 9 / Inne

Matura 2024. Kolejne egzaminy jeszcze w tym tygodniu

W piątek odbędą się dwa kolejne egzaminy maturalne.

 • 10 maja, 9:00 - maturzyści zmierzą się z wiedzą o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym
 • 10 maja, godz. 14:00 – miejsce będzie miała matura z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym.

Harmonogram pisemnych matur 2024 na kolejne tygodnie

 • 13 maja (poniedziałek) g. 9:00 - język angielski (pr, pd), g. 14:00 – filozofia (pr)
 • 14 maja (wtorek) g. 9:00 – biologia (pr), g. 14:00 - język rosyjski (pr, pd)
 • 15 maja (środa) g. 9:00 – matematyka (pr), g. 14:00 - język francuski (pr, pd)
 • 16 maja (czwartek) g. 9:00 – chemia (pr), g. 14:00 - historia muzyki (pr)
 • 17 maja (piątek) g. 9:00 – geografia (pr), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (pp)
 • 20 maja (poniedziałek) g. 9:00 - język polski (pr), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (pr)
 • 21 maja (wtorek) g. 9:00 – historia (pr), g. 14:00 - język hiszpański (pr, pd)
 • 22 maja (środa) g. 9:00 – informatyka (pr), g. 14:00 - historia sztuki (pr)
 • 23 maja (czwartek) g. 9:00 – fizyka (pr), g. 14:00 - język włoski (pr, pd)
 • 24 maja (piątek) g. 9:00 - matematyka (pp), g. 10:35 - geografia (pr), g. 12:10 - chemia (pr), g. 13:45 - fizyka (pr), g. 15:20 - biologia (pr), g. 16:55 - historia (pr) w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych

pp – poziom podstawowy, pr – poziom rozszerzony, pd – poziom dwujęzyczny