W ostatnich działaniach legislacyjnych, ukraiński rząd przyjął nowe regulacje, które uniemożliwiają obywatelom w wieku poborowym wyrobienie dokumentów tożsamości poza krajem. To posunięcie ma na celu skłonienie ich do powrotu na Ukrainę.

Gigantyczne kolejki pod ukraińskimi konsulatami i punktami paszportowymi - ten obraz powtarza się w wielu Polskich miastach. Za ten stan rzeczy odpowiada zmiana ustawy z opublikowanymi informacjami na oficjalnej stronie rządu Ukrainy.

Ukraina chce powrotu mężczyzn w wieku poborowym

Ukraińcy w wieku od 18 do 60 lat, którzy przebywają na emigracji, będą musieli starać się o wszelkie dokumenty tylko w odpowiednich urzędach na terenie Ukrainy. Wyjątki od tej reguły obejmują mężczyzn, którzy są zwolnieni z obowiązku wojskowego, na przykład z powodu niepełnosprawności. To oznacza, że po wygaśnięciu obecnych pozwoleń na pobyt, dalsze ewentualne przebywanie ukraińskich mężczyzn za granicą będzie nielegalne.

Nowo przyjęta ustawa wprowadza kluczowe zmiany w ukraińskim systemie rekrutacji wojskowej, pozostawiając jednak otwartą kwestię czasu służby dla zmobilizowanych żołnierzy w czasie wojny. Brak konkretnych terminów w prawie może wprowadzać niepewność wśród wielu tysięcy osób, które dołączyły do sił zbrojnych po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji.

Ukraińska ustawa nie podaje szczegółowych danych dotyczących mobilizacji, ponieważ informacje te są traktowane jako tajemnica wojskowa. Zamiast tego, skupia się na zdefiniowaniu ogólnych potrzeb wojskowych, które są oceniane na bieżąco.

Czy Ukraińcy mogą uniknąć służby wojskowej?

Jednym z istotnych aspektów ustawy jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących zwolnienia ze służby wojskowej, w tym sytuacje takie jak wzięcie do niewoli. Zastępuje ona także obowiązkowy pobór pięciomiesięcznym podstawowym szkoleniem wojskowym, które obejmować będzie osoby do 25. roku życia. Po zakończeniu tego szkolenia, każdy uczestnik zostaje oficjalnie zarejestrowany jako rekrut.

Dodatkowo, ustawa wprowadza obowiązek aktualizacji danych osobowych przez wszystkich zarejestrowanych do służby w systemie elektronicznym w ciągu 60 dni. Osoby, które unikają służby wojskowej, mogą napotkać na ograniczenia usług konsularnych za granicą oraz mogą zostać pozbawione prawa do prowadzenia pojazdów na podstawie decyzji sądowej.

Co więcej, osoby, które nie są zdolne do ukończenia szkolenia wojskowego z powodu nienadających się do służby przyczyn, mogą być zwolnione z obowiązków wojskowych. Rząd podniósł także wynagrodzenia żołnierzy na pierwszej linii frontu do 70 tys. hrywien (ok. 1776 dolarów) miesięcznie.

Przyjęta po długich opóźnieniach i licznych poprawkach, nowa ustawa ma na celu usprawnienie procesu rekrutacji oraz zapewnienie większej klarowności i sprawiedliwości w systemie mobilizacji wojskowej na Ukrainie. Zmienił się również całkowicie system ośrodków rekrutacyjnych, gdzie dochodziło do olbrzymiej korupcji.