Wybory samorządowe już 7 kwietnia. Aby móc w nich zagłosować, należy m.in. być ujętym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. W jaki sposób sprawdzić, czy jesteśmy uwzględnieni w spisie wyborców? Jak się do niego dopisać?

Wybory samorządowe 2024 – kiedy odbędzie się głosowanie?

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 14 dni po przeprowadzeniu pierwszej, czyli 21 kwietnia 2024 r.

Wybory samorządowe 2024 – jak sprawdzić, czy jesteśmy na liście wyborców?

Aby móc wziąć udział w wyborach samorządowych, należy m.in. być ujętym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Warto upewnić się, czy jesteśmy ujęci na liście osób uprawnionych do głosowania. Taką informację można uzyskać m.in. przez stronę www i aplikację mObywatel.

Wybory samorządowe 2024 – jak dopisać się do listy wyborców?

W sytuacji, gdy osoba chcąca wziąć udział w głosowaniu w wyborach samorządowych, nie ma stałego zameldowania na terenie gminy, w której chce głosować, może dopisać się do rejestru wyborców. Dotyczy to osób, które:

 • mieszkają na stałe w danej gminie, a nie są zameldowane tam na pobyt stały,
 • przebywają tam na stałe, ale nigdzie nie zamieszkują (osoby w kryzysie bezdomności),
 • mieszkają na stałe w gminie, ale pod innym adresem niż są zameldowane na pobyt stały,
 • są obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie obywatelem polskim i mieszkają na stałe w danej gminie.

By dopisać się do listy wyborców, trzeba złożyć pisemny wniosek o wpis wraz z deklaracją, w której podajemy swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania. Można to zrobić osobiście w urzędzie, za pośrednictwem poczty lub przez rządową stronę mObywatel. Wpis do rejestru jest bezpłatny i nie jest wpisem jednorazowym, ponieważ dotyczy wszystkich późniejszych wyborów czy referendów. Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania, ale w godzinach pracy Urzędu.

Wybory samorządowe 2024 – kogo wybieramy?

W planowanych na 7 kwietnia 2024 r. wyborach samorządowych będziemy wybierać:

 • radnych gmin,
 • radnych powiatów,
 • radnych sejmików województw,
 • radnych dzielnic m.st. Warszawy,
 • wójtów,
 • burmistrzów,
 • prezydentów miast.

Państwowa Komisja Wyborcza edukuje

Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała cykl materiałów poświęconych wyborom samorządowym, a przeznaczonych dla wyborców. Komunikaty, w postaci krótkich filmów instruktażowych, zostały zamieszczone m.in. na oficjalnym kanale PKW na platformie YouTube. Jest wśród nich także materiał pt.: "Co zrobić, aby zagłosować w miejscu zamieszkania?", który w zwięzłej, trwającej prawie półtorej minuty formule, prezentuje najważniejsze informacje dotyczące tematu.