Wybory samorządowe już 7 kwietnia. Kampania wyborcza weszła już na ostatnią prostą. Cisza wyborcza rozpoczyna się 5 kwietnia o godzinie 24:00. Jak prawidłowo zagłosować? Kiedy oddany głos jest ważny, a kiedy nie?

Wybory samorządowe 2024 – kiedy odbędzie się głosowanie?

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 14 dni po przeprowadzeniu pierwszej, czyli 21 kwietnia 2024 r.

Wybory samorządowe 2024 – karty do głosowania

W wyborach samorządowych 2024 każdy głosujący otrzyma cztery karty do głosowania:

 • pierwsza z listą kandydatów i kandydatek do rady gminy,
 • drugą z listą kandydatów i kandydatek do rady powiatu,
 • trzecią z listą kandydatów i kandydatek do sejmiku województwa,
 • czwartą z listą kandydatów i kandydatek na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Mieszkańcy miast na prawach powiatu otrzymają trzy karty. Nie będzie wśród nich listy do rady powiatu, ponieważ miasta na prawach powiatu realizują zadania zarówno gmin, jak i powiatów, dlatego wybiera się jedynie członków rady miasta.

Wybory samorządowe 2024 – kiedy oddany głos jest ważny?

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. Oddany w wyborach samorządowych głos ważny będzie wówczas, gdy uprawniony do głosowania, zastosuje się do ustawowych wytycznych dotyczących prawidłowości procesu głosowania. Ważny głos to taki, w którym głosujący postawi znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata.

Wybory samorządowe 2024 – kiedy oddany głos jest nieważny?

Jeśli osoba uprawniona do głosowania nie zastosuje się do ustawowych wytycznych dotyczących prawidłowości głosowania, wówczas jej głos nie będzie ważny. Warto przypomnieć, że głos będzie nieważny w sytuacji, gdy:

 • znak "x" nie zostanie postawiony w kratce przy żadnym nazwisku,
 • znak "x" zostanie postawiony w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
 • zostanie postawiony inny znak niż "x", np. kółko, gwiazdka, haczyk,
 • zostanie zamalowana kratka przy nazwisku kandydata,
 • wokół kratki przy nazwisku kandydata zostanie zakreślony np. okrąg,
 • postawiony wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.

Kogo wybieramy w wyborach samorządowych 2024?

W planowanych na 7 kwietnia 2024 r. wyborach samorządowych będziemy wybierać:

 • radnych gmin,
 • radnych powiatów,
 • radnych sejmików województw,
 • radnych dzielnic m.st. Warszawy,
 • wójtów,
 • burmistrzów,
 • prezydentów miast.

Państwowa Komisja Wyborcza edukuje

Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała cykl materiałów poświęconych wyborom samorządowym, a przeznaczonych dla wyborców. Komunikaty, w postaci krótkich filmów instruktażowych, zostały zamieszczone m.in. na oficjalnym kanale PKW na platformie YouTube. Jest wśród nich także materiał pt.: "Kto może głosować w wyborach samorządowych?", który w zwięzłej, trwającej nieco ponad półtorej minuty formule, prezentuje najważniejsze informacje dotyczące tematu.