Wybory samorządowe już 7 kwietnia. Kampania wyborcza weszła już na ostatnią prostą. Cisza wyborcza rozpoczyna się 5 kwietnia o godzinie 24:00. Co warto wiedzieć o kwietniowych wyborach samorządowych? Kto ma prawo głosu w wyborach, a kto nie?

Wybory samorządowe 2024 – kiedy odbędzie się głosowanie?

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 14 dni po przeprowadzeniu pierwszej, czyli 21 kwietnia 2024 r.

Wybory samorządowe 2024 – kto może głosować?

Wybory samorządowe są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.Uczestniczyć w nich mogą tylko osoby pełnoletnie, posiadające aktywne prawo wyborcze oraz ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Dokładnie określa to Kodeks wyborczy, który wskazuje, że czynne prawo wyborcze ma w wyborach do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego:

 • rady gminy – obywatel polski, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy,
 • rady powiatu i sejmiku województwa – obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego powiatu i województwa,
 • w wyborach wójta w danej gminie – osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy.

Wybory samorządowe 2024 – kto nie może głosować?

Niestety nie wszyscy będą mogli zagłosować w kwietniowych wyborach samorządowych. Wspomniany wyżej Kodeks wyborczy wskazuje, że prawa wybierania nie ma osoba:

 • pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Wybory samorządowe 2024 – kogo wybieramy?

W planowanych na 7 kwietnia 2024 r. wyborach samorządowych będziemy wybierać:

 • radnych gmin,
 • radnych powiatów,
 • radnych sejmików województw,
 • radnych dzielnic m.st. Warszawy,
 • wójtów,
 • burmistrzów,
 • prezydentów miast.

Państwowa Komisja Wyborcza edukuje

Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała cykl materiałów poświęconych wyborom samorządowym, a przeznaczonych dla wyborców. Komunikaty, w postaci krótkich filmów instruktażowych, zostały zamieszczone m.in. na oficjalnym kanale PKW na platformie YouTube. Jest wśród nich także materiał pt.: "Kto może głosować w wyborach samorządowych?", który w zwięzłej, trwającej nieco ponad półtorej minuty formule, prezentuje najważniejsze informacje dotyczące tematu.