Komisja Europejska przekazała, że zatwierdza polski program pomocy państwa o wartości 300 mln euro, aby złagodzić koszty społeczne związane z zamykaniem elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla kamiennego.

Zatwierdzono polski program pomocy państwa przeznaczony na wsparcie pracowników dotkniętych zamykaniem elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla kamiennego.

W ramach tego programu wsparcie przyjmie formę rocznej odprawy, na którą pracownicy mogą się zdecydować w zamian za odprawę przewidzianą w obowiązujących układach zbiorowych pracy. "Polska zgłosiła również, ze względu na pewność prawa, urlop płatny wynoszący maksymalnie cztery lata i przeznaczony dla pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego – wypłacany do czasu przejścia na emeryturę" - podała dzisiaj Komisja Europejska.

Program, jak czytamy, będzie realizowany przez 10 lat do lutego 2034 roku. Po tym okresie Polska może zwrócić się o przedłużenie wsparcia.

- Program o wartości 300 mln euro zostanie przeznaczony na wsparcie pracowników, którzy stracą pracę ze względu na nieuniknione zamykanie elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego w Polsce. Jest to dowód na to, że Komisja zdecydowanie dąży do transformacji ekologicznej, nie pozostawiając jednocześnie nikogo w tyle - powiedziała Margarethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Ocena Komisji Europejskiej

Jak podano, komisja oceniła program zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

"Komisja uznała, że urlop płatny nie wiąże się z korzyścią dla przedsiębiorstw, które zamykają przedmiotową działalność, a tym samym nie stanowi pomocy państwa. W odniesieniu do odpraw, Komisja stwierdziła, że środek wiąże się z korzyścią dla przedsiębiorstw, w których zatrudnieni są otrzymujący je pracownicy. Jeżeli w sytuacji zamknięcia działalności pracownik zdecyduje się na odprawę w ramach przedmiotowego środka, przedsiębiorstwo jest zwolnione z wypłaty odpraw przewidzianych w obowiązujących układach zbiorowych pracy" - czytamy w komunikacie.

Komisja stwierdziła, że:

  • środek jest niezbędny i odpowiedni z punktu widzenia łagodzenia skutków społecznych zamykania elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego w Polsce;
  • pomoc ma efekt zachęty, ponieważ zwiększa społeczną akceptację dla zamykania wspomnianej działalności, skłania również przedsiębiorstwa do szybkiego podejmowania decyzji o takim zamykaniu;
  • pomoc jest proporcjonalna, ponieważ ogranicza się do pokrycia określonych kosztów społecznych, które beneficjent ponosi w związku z zakończeniem działalności.

Szef MAP i ministra przemysłu w Brukseli

Przypomnijmy, dzisiaj o godzinie 11:00 i 12:00 miały odbyć się spotkania Borysa Budki i Marzeny Czarneckiej w Brukseli na temat notyfikowania umowy społecznej dla górników, która została utworzona w 2021 roku, jednak do tej pory nie była zatwierdzona przez Komisję Europejską.

Ministerstwo Aktywów Państwowych przekazało w rozmowie z nami, że priorytetem dla ministry przemysłu jest podpisanie programu pomocowego "System wsparcia dla sektora wydobywczego węgla kamiennego".