W czasie, kiedy zmagamy się z gospodarczymi reperkusjami wojny i częściowo jeszcze pandemii, szczególnie ważne jest z jednej strony odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem, a z drugiej – umiejętne stawienie czoła zupełnie nowym wyzwaniom takim jak napływ do Polski 3 mln uchodźców z sąsiedniej Ukrainy czy zmiany na rynku energii.

Presja gospodarcza, jaką wywiera wojna i napędzana przez nią inflacja oraz groźba gospodarczego spowolnienia, sprawia, że jeszcze istotniejsze staje się zarządzanie ryzykiem w bankach. W tej kwestii w Banku Pekao nie widzimy obecnie niepokojących oznak, ale mamy świadomość, że sytuacja geopolityczna może to zmienić. Staramy się reagować na wyzwania, odpowiedzialnie zarządzając ryzykiem. Bank Pekao w tym przoduje, gdyż ma rekordowo niskie koszty ryzyka, bardzo wysoki współczynnik ROE, stabilny współczynnik kapitałowy i znakomity Tier 1. Dla naszych klientów jesteśmy bezpieczną i stabilną instytucją w niespokojnych czasach.
ikona lupy />
Leszek Skiba, prezes Banku Pekao / Materiały prasowe
Reagujemy też na bieżące potrzeby milionów uchodźców z Ukrainy, niosąc im pomoc charytatywną, ale również spełniając praktyczne potrzeby obywateli Ukrainy, udostępniając darmowe konto i specjalną ofertę usług bankowych. Mamy również ofertę dla ukraińskich firm, aby mogły w Banku Pekao zakładać rachunki firmowe, realizować za darmo przelewy oraz miały pełną i darmową obsługę gotówkową oraz w bankowości elektronicznej.
Napływ uchodźców to tylko jeden ze skutków wojny, któremu czoła stawić musi polska gospodarka. W obliczu rosyjskiej agresji kluczowy staje się aspekt bezpieczeństwa energetycznego kraju. Diametralnej zmianie muszą ulec kierunki dostaw surowców energetycznych. Ale sytuacja uwypukla jeszcze bardziej konieczność realizacji ambitnej strategii Banku Pekao w zakresie inwestycji w odnawialne źródła wytwarzania energii, niskoemisyjny transport publiczny czy systemy zagospodarowania odpadów.
Bank Pekao założył w swojej strategii ESG, że tylko w ciągu czterech lat od 2021 do 2024 r. zorganizuje „zielone finansowanie” dla nowych projektów na kwotę co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się ponad 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.
Zgodnie z tym planem angażujemy się w największe tego rodzaju przedsięwzięcia w Polsce. Tylko w ostatnim czasie przeznaczyliśmy ponad 250 mln zł na budowę największej farmy fotowoltaicznej w Polsce. W ubiegłym miesiącu podpisaliśmy umowę na finansowanie 140 mniejszych farm. Wcześniej Bank Pekao udzielał m.in. finansowania na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce czy współorganizował pierwszą w Polsce emisję zielonych obligacji przez samorząd (miasto Łódź). ©℗