Deklarujemy, że nie weźmiemy udziału w procedurze wyboru sędziów do "neoKRS" - zapowiedziały w wydanym oświadczeniu partie opozycyjne. Według nich, wszelkie działania w sprawie wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa powinny być wstrzymane do czasu przyjęcia w Polsce nowego ładu prawnego.

4 grudnia ruszyła procedura zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów przez Sejm. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod taką kandydaturą musi podpisać się 25 sędziów lub co najmniej dwa tysiące obywateli. Kadencja obecnej KRS kończy się na początku marca.

We wtorek wiceprzewodniczący PO Borys Budka poinformował, że partie opozycyjne skupione w tzw. Porozumieniu dla Praworządności zadeklarowały, że nie wezmą udziału w trwającej procedurze wyborów do sędziowskiej części KRS. "Apelujemy do rządzących o zatrzymanie procesu wyborów, a do sędziów o powstrzymanie się od kandydowania. Najpierw przywrócenie niezależności KRS, potem wybór składu" - napisał na Twitterze Budka, zamieszczając przy tym oświadczenie Porozumienia dla Praworządności.

Chodzi o pismo podpisane w poniedziałek przez siedem organizacji społecznych i dziesięć ugrupowań politycznych: PO, PSL, Lewicę, Polskę 2050, Inicjatywę Polską, Nowoczesną, Zielonych, PPS, Razem i UED.

"W związku z obwieszczeniem o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa oświadczamy, że sposób powoływania składu KRS został uznany za wadliwy i niezgodny z prawem UE przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ta sytuacja rodzi konflikt domagający się pilnego rozwiązania. W grę wchodzi polska racja stanu w postaci przynależności Polski do Unii Europejskiej. Zamrożona jest przynależna Polsce część środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy" - brzmi oświadczenie.

Według autorów apelu, w Polsce pogłębia się także chaos prawny. Rośnie liczba wadliwie wydanych wyroków i obywateli, którzy nie otrzymują wiążącej decyzji sądów w ważnych dla nich sprawach - wskazali.

"Dlatego deklarujemy, że nie weźmiemy udziału w procedurze wyboru sędziów do neoKRS. Uważamy, że wszelkie działania dotyczące tej sprawy powinny zostać wstrzymane do czasu przyjęcia w Polsce nowego ładu prawnego, zgodnego z polską Konstytucją i prawem Unii Europejskiej" - oświadczyły ugrupowania.

Dodano przy tym, że w ramach Porozumienia dla Praworządności kontynuowane są prace nad projektem ustawy przywracającej konstytucyjny tryb wyborów KRS, przygotowanym z udziałem najwybitniejszych środowisk prawniczych. "Liczymy, że większość sejmowa nie odrzuci jej w ramach politycznej wojny" - czytamy w piśmie.

Zaapelowano przy tym do rządzących i parlamentarzystów "o powstrzymanie procesu wyboru nowych sędziów neoKRS". Zdaniem opozycji pozwoli to uniknąć pogłębiania się prawnego chaosu oraz oddali niebezpieczeństwo utraty przez Polskę środków unijnych. Zwrócono się też do sędziów, "by zgodnie z treścią złożonego ślubowania powstrzymali się od udziału w procedurze uznanej za niezgodną z prawem".

Procedura wyboru 15 sędziów - członków 25-osobowej KRS - została w styczniu 2018 r. znowelizowana. Zgodnie ze zmienionymi przepisami ostatecznego wyboru tych członków Rady dokonuje Sejm. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Reforma ta była i jest krytycznie oceniana przez część środowiska prawniczego i polityków. Ich zdaniem, zmiana sposobu wyboru sędziów - członków KRS - doprowadziła do m.in. braku niezależności tej Rady od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Do zadań KRS należy m.in.: rozpatrywanie kandydatur na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów powszechnych i sądów wojskowych oraz asesorów sądowych;

opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sędziów.

autor: Mateusz Mikowski