Konstantin Richter jest Niemcem. Jednym z ciekawszych publicystów, który pisze na łamach „Politico”. Analizował źródła popularności radykalnej Alternatywy dla Niemiec i brunatnej prawicy w Austrii. Wyjaśniał, dlaczego racjonalna Angela Merkel wraz z nadejściem kryzysu migracyjnego stała się nieprzewidywalna. W zazwyczaj prorządowej i do bólu poprawnej politycznie prasie niemieckiej niewielu jest tak dobrych chirurgów duszy społeczeństwa.Richter od początku sprzyjał polityce otwartych drzwi, co zresztą sam przyznaje. Właśnie dlatego ważny jest jego głos opublikowany na łamach liberalnego brytyjskiego „Guardiana”. „Myśleliśmy, że poradzimy sobie z liczbą uchodźców. Teraz jesteśmy gorzko podzieleni” – pisze. Dalej pojawiają się argumenty, które zwolennika otwartości na migrantów muszą boleć. Tym bardziej że wynikają z prywatnych doświadczeń i realnej chęci czynienia dobra, które się nie ziściło.