Likwidacja Schengen, czyli unijnego układu o strefie swobodnego przemieszczania się, może kosztować Francję wiele miliardów euro. Takie wnioski płyną z dokumentu opracowanego przez konsultantów premiera Manuela Vallsa.

Autorzy dokumentu zaznaczają, że wciąż rośnie liczba imigrantów ryzykujących życie, aby przeprawić się na drugą stronę Morza Śródziemnego do Europy. Taka sytuacja powoduje, że strefa Schengen w obecnym kształcie, zdaniem francuskich ekspertów, nie może istnieć. Albo należy zmienić zasady jej funkcjonowania, albo wszyscy znów przywrócą granice wewnętrzne, co zapowiadał od dawna skrajnie prawicowy Front Narodowy Marine Le Pen.

Jak wynika z raportu, takie rozwiązanie narzuca rosnąca fala uchodźców, ale pociągnie to konsekwencje natury ekonomicznej. Gdyby doszło do przywrócenia granic, to mogłoby się to sprowadzić do wyrywkowej kontroli pojazdów je przekraczających albo do sprawdzania każdego samochodu, osobowego, ciężarówki czy autokaru.

To ostatnie spowodowałoby zmniejszenie się ruchu turystycznego. W sumie Francja rocznie traciłaby 10 miliardów euro.