Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaapelował o szybsze rozwiązanie kryzysu imigracyjnego i wezwał do przestrzegania zasad układu z Schengen. W Parlamencie Europejskim debatowano przed szczytem Rady Europejskiej, który odbędzie się 18 i 19 lutego.

Zdaniem szefa Komisji, kryzys imigracyjny przerodził się w kryzys solidarności. "Problemy jednych państw muszą być także troską pozostałych, bez takiej postawy niczego nie osiągniemy" - podkreślił Juncker. Zaznaczył, że jedynym sposobem ratowania systemu Schengen jest przestrzeganie jego reguł. Dlatego Grecja musi wywiązać się ze swoich zobowiązań ochrony granic, w czym także Komisja jej pomaga.

Jego zdaniem, by przywrócić zaufanie obywateli, potrzebne jest szybkie zorganizowanie powrotów osób, które nie podlegają międzynarodowej ochronie oraz godne przyjęcie i relokacja potrzebujących wsparcia. Szef Komisji mówił też o porozumieniu w tej sprawie z Turcją, która otrzyma ponad 3 miliardy euro na pomoc uchodźcom.

Komisja uważnie śledzi sytuację w Libanie i Jordanii, skąd mogą przybywać kolejne fale uchodźców. Poinformował, że wysłała także pomoc humanitarną do Syrii, gdzie ludzie umierają z głodu. Rozwiązanie problemu, jak powiedział, polega jednak nie zwalczaniu skutków, lecz przyczyn.