Artykuły na temat: "ciężarówka"

4 czerwca 2019 r.

Im więcej naruszeń podczas kontroli drogowych ciężarówek czy autobusów, tym częściej zapuka inspektor