Przychody instytucji takich jak teatry, muzea i biblioteki wyniosły w I kwartale prawie 2,2 mld zł i były o niemal 9 proc. wyższe niż rok wcześniej – wynika z danych GUS
Dziennik Gazeta Prawna
Aktywnych instytucji kultury – samorządowych i państwowych – jest w Polsce prawie 4,7 tys. Ich przychody to głównie dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W całym minionym roku stanowiły trzy czwarte budżetu instytucji kultury - informuje Główny Urząd Statystyczny.
Reklama
W I kwartale tego roku najwyższe wpływy zanotowały placówki w województwie mazowieckim (prawie jedna czwarta sumy krajowej), a dalej uplasowały się województwa małopolskie i śląskie (po 11 proc.). Podobne były udziały tych regionów w łącznej sumie kosztów, która wyniosła niemal 2 mld zł – prawie 7 proc. więcej niż rok wcześniej.
Łączny wynik finansowy wszystkich instytucji był dodatni: 184 mln zł. Nakłady inwestycyjne bibliotek, muzeów, teatrów i innych instytucji kultury wyniosły w I kwartale prawie 88 mln zł i były o 57 proc. wyższe niż rok wcześniej.
Wprawdzie muzea i podobne podmioty utrzymują się przede wszystkim z dotacji, ale z perspektywy całego rynku – po uwzględnieniu podmiotów prywatnych prowadzących działalność kulturalną – najhojniejsze dla sfery kultury wciąż pozostają nasze portfele.
Z przygotowanego na Ogólnopolską Konferencję Kultury opracowania „Reforma sektora kultury w Polsce” prof. dr hab. Doroty Ilczuk z Uniwersytetu SWPS wynika, że w minionym roku gospodarstwa domowe wydały na kulturę 13,6 mld zł, podczas gdy jednostki samorządu terytorialnego przeznaczyły na ten cel 9,4 mld zł, zaś budżet państwa – 2,3 mld zł.
Profesor Ilczuk zwraca jednak uwagę, że udział gospodarstw domowych w ogólnej sumie wydatków na kulturę „wykazuje jednoznaczną tendencję malejącą”: z prawie 60 proc. w 2007 r. spadł do 48 proc. 10 lat później. Natomiast w przypadku samorządów i budżetu państwa jest odwrotnie.
Udział tych pierwszych wzrósł w tym samym okresie z 21 proc. do 33 proc., a udział budżetu państwa – z niespełna 6 proc. do ponad 8 proc.