- Pluralizm konstytucyjny wpisany w art. 4 Traktatu jest ogromną wartością i każdy kraj w Unii ma prawo do kształtowania swojego systemu prawnego zgodnie ze swoimi tradycjami – przekonywał w Parlamencie Europejskim Mateusz Morawiecki. Premier przedstawiał w Strarburgu swoją wizję rozwoju Europy.

- Nie sposób zrozumieć ciągłości i istoty Europy bez uznania jej greckich, rzymskich i chrześcijańskich korzeni. Bez chrześcijaństwa europejska różnorodność nigdy nie osiągnęłaby poczucia uniwersalizmu, jedność w różnorodności – stwierdził Morawiecki.

- Nasze narody zostały ukształtowane przez setki lat poprzez swoją kulturę i instytucje. Uszanowanie narodowych tożsamości to fundament zaufania w Unii – dodał premier.