Artykuły na temat: "dług"

5 marca 2019 r.

Umorzenie zaległych składek ZUS w 2019 roku. Kto może uzyskać?

16 grudnia 2018 r.

Po przewłaszczeniu właściciel może domagać się wydania rzeczy

11 listopada 2018 r.

Spełniłeś świadczenie? Możesz żądać od wierzyciela pokwitowania