Przepisy ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w momencie oddawania dodatku do druku ustawa czekała na publikację w Dzienniku Ustaw; dalej: Polski Ład) będą skutkowały nie tylko nowymi rozwiązaniami podatkowymi. Mogą też wpłynąć na zasady ujmowania i wyceny niektórych aktywów w rachunkowości podmiotów stosujących przepisy zarówno ustawy o rachunkowości jak i MSR/MSSF. W szczególności dotyczy to ujmowania i wyceny nieruchomości zaliczanych przez jednostki do inwestycji.
Dwa sposoby